CURRICULUM VITAE: Bruno Wiemeersch

Persoonlijke gegevens 

Kantooradres:
Sint-Gillislaan 36,
9200 Dendermonde

Bijkantoor:
Prins Albertstraat 14,
9100 Sint-Niklaas

Telefoon: 052/21.58.57
Fax: 052/22.41.13
E-mail:  
brunowiemeersch@advocaat.be
 

Studies: 

A. Middelbare studies

Abdijschool Dendermonde (1985-1991)

Latijn-Griekse Humaniora

B. Universitaire studies

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Leuven

Licentiaat in de Rechten (1996)

C. Post universitaire studies

Grondige studie vennootschapsrecht - Fiscale Hogeschool Brussel (2007)


Professionele activiteiten 

Advocaat aan de balie van Dendermonde (1997- )


Voorkeurmateries

Aannemingsrecht

Handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht

Mededingingsrecht

Bank- en kredietrecht