CURRICULUM VITAE: Luc Steyaert

Persoonlijke gegevens 

Kantooradres:
Sint-Gillislaan 36,
9200 Dendermonde 

Telefoon: 052/21.58.57
Fax: 052/22.41.13
E-mail: lucsteyaert@advocaat.be

Studies: 

A. Middelbare studies

Heilig-Maagdcollege Dendermonde (1960 - 1966)

Latijn-Griekse Humaniora

B. Universitaire studies

Rijksuniversiteit Gent

Licentiaat in de Criminologie (1970)

Doctor in de Rechten (1971)

Licentiaat in het Notariaat (1972)


Professionele activiteiten

Advocaat aan de balie van Dendermonde (1971- )

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Dendermonde (2004-2006)

Advocaat-bemiddelaar in familiezaken

Plaatsvervangend Vrederechter van het kanton Wetteren-Zele
Docent postacademische opleiding Bemiddeling in Familiezaken UG-KUL-UIA

Voorzitter van de Commissie Bemiddeling in Familiezaken aangesteld bij reglement van 01/10/1997

Lid Erkenningcommisie Permanente Vorming Orde van Vlaamse Balies

Plaatsvervangend lid van de Probatiecommissie te Dendermonde

Medewerker aan de opleidingen voor Magistraten-Bemiddeling (Koning Boudewijnstichting)

Lid Solidariteitscommissie aan de balie van Dendermonde

Voorzitter college van arbiters bij ereloongeschillen aan de balie van Dendermonde

Lid Federale Bemiddelingscommisie (M.B. 15.4.2005)


Vorkeurmateries

Familierecht

Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht

Strafrecht

Huwelijksvermogensrecht