CURRICULUM VITAE: Nicholas De Nil

Persoonlijke gegevens

Nicholas De Nil

Kantooradres:
Sint-Gillislaan 36,
B-9200 Dendermonde

Telefoon: 052/21.58.57
Fax: 052/22.41.13
E-mail: nicholasdenil@advocaat.be

Studies:

A. Middelbare studies

Latijn(-Grieks) en Latijn-Wiskunde (2000-2006)

Sint-Vincentiusinstituut DENDERMONDE

B. Universitaire studies

Bachelor in de Rechten (2006-2009)

Universiteit GENT

Master in de Rechten (2009-2011)

Universiteit GENT

Master in General Management (2011-2012)

Vlerick Leuven Gent Management School


Professionele activiteiten

Advocaat aan de balie van DENDERMONDE (2011-heden)

Doctoraats-assistent Universiteit GENT, faculteit

Rechtsgeleerdheid, vakgroep Strafrecht en criminologie (2012-heden)


Voorkeurmateries

Strafrecht

Strafprocesrecht

Wegverkeerrecht