Materies

De verscheidenheid aan advocaten met ieder zijn verschillende specialisaties en interesses laat ons als geïntegreerd kantoor toe de rechtzoekende bij te staan in de meest diverse rechtsmateries.

Voor onmiddellijke tegemoetkoming aan vragen of problemen betreffende familierecht, burgerlijk recht of strafrecht kan het kantoor zich bijvoorbeeld steeds beroepen op de jarenlange ervaring van Mr. Luc Steyaert.

Mrs. Vincent De Donder en Bruno Wiemeersch staan in voor de meer bedrijfsgerichte juridische dienstverlening, zowel preventief door adviesverstrekking, als curatief in procedure.

Dit in de gekende rechtsgebieden waarmee iedere onderneming vroeg of laat te maken krijgt: handels- en economisch recht, vennootschapsrecht en financieel recht.

Eveneens geniet het kantoor een jarenlange ervaring in het verzekeringsrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht. Deze rechtsmateries behoren, mede door toedoen van Mr. Luc Wiemeersch, sinds de stichting in 1988 mede tot de core-business van de associatie.

De geïntegreerde, vaste structuur van het kantoor, waarbij vennoten en medewerkers nauw samenwerken, laten ons toe bij de behandeling van iedere zaak niet alleen accuraatheid en efficiëntie, maar ook de nodige verwerkingssnelheid na te streven.